blank

چشم انداز

کسب رتبه نخست در زمینه تولید انواع پروفیل های اختصاصی آلومینیوم در کشور

قرار گرفتن در جایگاه 10 شرکت برتر تولید انواع پروفیل های اختصاصی آلومینیوم در خاورمیانه

Nov 09, 2017

ماموریت ها

شناسایی نیاز بازارهای مصرف داخل و گشور های هم جوار

عرضه انواع پروفیل آلومینیوم به بازار های مصرف با لحاظ نمودن صرفه اقتصادی فرآیند، به منظور تأمین انتظارات مشتریان.

استقرار نظام های مدیریتی در مجموعه، جهت انجام بهینه مأموریت های یاد شده

Nov 09, 2017
blank